• rp_nauka26.jpg

  Rozwój reguł

  Reguły w życiu codziennym, w życiu społecznym są niezwykle ważne i bardzo potrzebne. Reguły regulują zasady współżycia społecznego, regulują zasady i sposoby funkcjonowania. Dzięki nim, można określić, w jaki sposób powinno być zorganizowane społeczeństwo i stosunki międzyludzkie. Wspomniane reguły ustalane są w formie prawa. Nauki prawne pomagają formułować te reguły coraz sprawniej i coraz bardziej rozsądnie. Pierwsze reguły były ustalane bowiem ...

 • rp_nauka77.jpg

  Wsparcie prawne

  Nauki humanistyczne to niezwykle istotny i ważny dział nauk w ogóle. Jego reprezentacją, są między innymi nauki prawne, których rozwój jest tak samo ważny jak rozwój społeczny i cywilizacyjny. Już od starożytności ludzie poszukiwali sposobu na to, żeby w jakiś sposób uregulować relacje panujące między nimi. Regulacje te były wykonywane w formie różnorodnych praw i zapisów, reguł i zasad funkcjonowania. Zapisy ...

 • rp_nauka24.jpg

  Przelot silnika

  Wewnętrzny przelot silnika dwuprzepływowego tworzą jego podstawowe zespoły konstrukcyjne, czyli: chwyt powietrza, sprężarka, komory spalania, turbina i dysza wylotowa, spełniające identyczne zadania, jak w innych silnikach turbinowych. Przepływ powietrza poprzez zewnętrzny przelot jest wymuszany przez dodatkową sprężarkę (tzw. wentylator przepływu zewnętrznego), która tłoczy je pod nieznacznym ciśnieniem, wystarczającym tylko do powiększania masy przyspieszanej w silniku i uchodzącej przez dyszę wylotową ...

 • nauka (19)

  Programy estetyczne

  Zasadnicze rozbieżności między programem estetycznym Andrejewa a programem środowiska Górki ego ujawniły się w okresie reakcji po zdławieniu rewolucji 1905 r. Wówczas zrodziła się legenda, podtrzymywana przez współczesnych historyków literatury, że Andrejew zerwał z ideałami literatury realistycznej, którym hołdował w młodości, i przeszedł na pozycje dekadentyzmu. Wydaje się jednak, że powyższy schemat drogi twórczej pisarza był zbyt. uproszczony i jednostronny. ...

Posted by admin On Styczeń - 10 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka77.jpg

Nauki humanistyczne to niezwykle istotny i ważny dział nauk w ogóle. Jego reprezentacją, są między innymi nauki prawne, których rozwój jest tak samo ważny jak rozwój społeczny i cywilizacyjny. Już od starożytności ludzie poszukiwali sposobu na to, żeby w jakiś sposób uregulować relacje panujące między nimi. Regulacje te były wykonywane w formie różnorodnych praw i zapisów, reguł i zasad funkcjonowania. Zapisy te były lepsze lub gorsze, w zasadzie to na początku tworzono je trochę według metody prób i błędów. Jak się uda to będzie, jak nie to nie. Oczywiście, nauka, w tym również prawna nauka cały czas idzie do przodu  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka24.jpg

Wewnętrzny przelot silnika dwuprzepływowego tworzą jego podstawowe zespoły konstrukcyjne, czyli: chwyt powietrza, sprężarka, komory spalania, turbina i dysza wylotowa, spełniające identyczne zadania, jak w innych silnikach turbinowych. Przepływ powietrza poprzez zewnętrzny przelot jest wymuszany przez dodatkową sprężarkę (tzw. wentylator przepływu zewnętrznego), która tłoczy je pod nieznacznym ciśnieniem, wystarczającym tylko do powiększania masy przyspieszanej w silniku i uchodzącej przez dyszę wylotową mieszaniny spalin i rozcieńczającego je powietrza, w celu zwiększenia sprawności silnika i zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa w zakresie przydźwiekowych prędkości lotu. Powietrze płynące przelotem zewnętrznym dopiero w dyszy wylotowej miesza się ze spalinami wypływającymi z przelotu wewnętrznego. Wentylator przepływu zewnętrznego,  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka47.jpg

Prędkościomierz elektroniczny działa na zasadzie wykorzystania w elektronicznym mierniku prędkości przepływu. Ponieważ dokładność pomiaru prędkości przez taki miernik jest bardzo duża i w zakresie kątów 20-30° nie jest wrażliwa na odchylenie kierunku rurki względem kierunku lotu, prędkościomierz elektroniczny jest przydatny zwłaszcza w samolotach KSL (krótkiego startu i lądowania) i PSL (pionowego startu i lądowania). Machometry są to przyrządy mierzące liczbę Macha, która oznacza stosunek prędkości samolotu do prędkości dźwięku w warstwie powietrza. Pomiar liczby Ma odgrywa ważną rolę dla samolotów o dużej prędkości, gdyż jej maksymalna wartość jest wskaźnikiem dopuszczalnych obciążeń aerodynamicznych danego samolotu. Przekroczenie pewnej jej wartości może spowodować  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka90.jpg

Prawdy naukowej nie można oczywiście obalić śmiechem i ignorancją. Już w roku 1803 spadł w pobliżu Aigle pod Paryżem wielki deszcz meteorytów, co obserwowało kilkaset osób, w tym wiele poważnych osobistości. Z ramienia akademii zjawisko badał astronom francuski Jean B. Biot, który zdecydowanie opowiedział się za jego kosmicznym pochodzeniem. Był to pierwszy tryumf myśli Chladniego, ale do pełnego zwycięstwa droga była jeszcze daleka, gdyż przeciwnicy jego poglądu nie zamierzali tak łatwo oddać pola walki. Gdy w roku 1807 w stanie Connecticut spadł meteoryt i został szczegółowo opisany przez tamtejszych uczonych, prezydent Thomas Jefferson podobno powiedział: „Raczej będę myślał, że dwaj  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka77.jpg

Prozę lat 10-tych charakteryzuje zainteresowanie codziennością, realiami życia. Poszerzyła ona pole penetracji literackiej, wychodząc daleko poza dominujące do tej pory środowisko wielkich skupisk miejskich. Zwróciła uwagę na prowincję, zapadłą wieś; wprowadziła do literatury egzotyczne obszary Północy i Wschodu, stepowe przestrzenie Azji i malowniczy Krym; charakteryzowała przedstawicieli rozmaitych klas społecznych i zawodów. W tym wypadku godnie kontynuowała tradycje realizmu rosyjskiego, ale nie powtarzała przestarzałych szlaków werystycznej prozy obyczajowej. W przeciwieństwie do twórczości pisarzy z kręgu „Znanija”, którzy koncentrowali uwagę na kryzysach światopoglądowych, motywach buntu i walki, kształtowania postaw społecznych, proza lat 10-tych nie dawała jasnych i zwartych programów działania w konkretnej  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka12.jpg

Polimery zbrojone włóknem szklanym są już stosowane masowo jako tzw. laminaty. Zbrojenie włóknem materiałów ceramicznych znacznie polepsza ich właściwości wytrzymałościowe na zginanie, udarność (zwłaszcza w podwyższonej temperaturze) oraz odporność na ścieranie. Kompozyty zbrojone włóknem z grafitu są o 40% lżejsze od stopów aluminium, a mają wytrzymałość stali stopowej. Inne kompozyty, uzyskiwane przez zbrojenie metalu wysoko wytrzymałościowymi włóknami boru, wolframu i in. mogą być używane do produkcji elementów płatowca (podłużniczek, wręg, pokrycia) zarówno w samolotach o umiarkowanych prędkościach lotu, jak i w samolotach naddźwiękowych. Kompozyty na osnowie metalowej umożliwiają uzyskanie konstrukcji o wysokiej sztywności i wytrzymałości, a przy tyra o małej  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka86.jpg

Pod koniec XIX stulecia liczba pionierów lotnictwa coraz bardziej wzrastała. Byli to ludzie, którzy idei tej poświęcali swoje skromne nieraz środki finansowe, czas i życie osobiste, pracując zazwyczaj w osamotnieniu, bez poparcia władz i społeczeństwa. Jedną z czołowych postaci tego okresu był nasz rodak, Stefan Drzewiecki (1844—1938); opracował on teorię lotu ślizgowego i teorię śmigła lotniczego, która stała się podstawą wszystkich późniejszych prac i badań w tej dziedzinie. W następnych latach swą działalność naukową łączył on z pomyślnymi pracami konstrukcyjnymi; zbudował liczne obliczane przez siebie śmigła, a w latach 1910—1911 opracował i zbudował samolot o układzie kaczki. Do historii lotnictwa  [ Read More ]